300 triệu có đủ xây nhà cấp 4 có gác lửng?

300 triệu có đủ xây nhà cấp 4 có gác lửng?,300 triệu có đủ xây nhà cấp 4 có gác lửng? ,300 triệu có đủ xây nhà cấp 4 có gác lửng?, 300 triệu có đủ xây nhà cấp 4 có gác lửng?, ,300 triệu có đủ xây nhà cấp 4 có gác lửng?
,

Leave a Reply